Om ice2ice

Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet har sammen med Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) og Bjerknescenteret i Norge fået en EU-bevilling på i alt ca. 12.500.000 Euro (90 mio. kr.) til forskning i det arktiske klima med særlig fokus på bratte klimaændringer og deres betydning for Grønlands Indlandsis. Der er tale om et ERC Synergy Grant, som har til formål at fremme nyskabende forskning ved at kombinere forskning på tværs af fagmiljøer og institutioner i Europa.

 

Forskningsaktiviteterne i Ice2Ice er delt i fire team, hvor forskerne vil udbore og undersøge nye iskerner fra gletsjere på Grønlands østkyst, hente nye sedimentkerner fra havbunden, udvikle detaljerede modelsimuleringer af klimaet på Grønland og indlandsisen, samt studere stabiliteten af havisen i Arktis. Ved på den måde at forstå de bratte ændringer, der har fundet sted i fortiden, vil man kunne afdække mekanismerne for, hvad der forårsager, at den arktiske havis pludseligt forsvinder.

De store spørgsmål for Ice2Ice-projektet er, om istidens klimaskift, hvor havisen pludseligt forsvandt, også er relevante for fremtidens klima. I øjeblikket er den arktiske havis under stærk forandring. Udbredelsen af permanent havis i Arktis er blevet 30-50% mindre igennem de seneste 35 år. Så vil den arktiske havis i en fremtid med global opvarmning forsvinde gradvist, eller vil havisen pludseligt forsvinde, som den gjorde gentagne gange under sidste istid? Svaret på det spørgsmål er afgørende for klimaet på det meste af den nordlige halvkugle og helt essentielt, hvis man skal forudsige fremtiden for Grønlands Indlandsis – et andet hovedpunkt i Ice2Ice.

 

Kilde: http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2013/prestigefuld-eu-bevilling-til-klimaforskning-paa-niels-bohr-institutet/

 

Læs mere om ice2ice her:

http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2013/prestigefuld-eu-bevilling-til-klimaforskning-paa-niels-bohr-institutet/

ice2ice.b.uib.no