About

Klimaet ændrer sig drastisk i disse år. Havisen i Arktis forsvinder og indlandsisen bliver mindre.

Denne webportal er udviklet af klimaforskere på ice2ice projektet i samarbejde med gymnasielærere fra Norden. Formålet er at gøre det lettere at tilrettelægge gymnasieundervisningen, så denne kan udnytte fascinationen for Arktis og øge læringen indenfor naturvidenskab.

Kontakt:  Anne-Katrine Faber & Helle Astrid Kjær