Hvad er massebalancen?

Når indlandsisen smelter taler man om dens massetab eller massebalance. Når det sner tilføres der masse og når isen smelter mister den masse. Læs mere om massebalancen i teksten her fra Polarportal.dk.

Siden er lavet i samarbejde med DMI, GEUS og DTU Space.

http://polarportal.dk/groenlands-indlandsis/nbsp/viden-om-groenlands-indlandsis/

Massebalancen” er grundlæggende en simpel opstilling: Input kommer fra nedbør, der falder på toppen af Indlandsisen. Output sker via to veje: afsmeltning fra overfladen og kælvning, dvs. is, der brækker af fra gletsjerne. Output tilføres det omliggende hav. Grafik DMI/Diego Winterborg.

Comments

comments